by DoubleWin Houses
 
 ALLMÄNNA VILLKOR

inför leverans

 

Generella villkor

Våra hus säljs och levereras som en färdig produkt. Vid försäljning av våra hus till privatperson gäller Konsumentköplagen.

Plintar

Plintar eller Lecablock skall vara på plats vid leverans av huset, vilket ombesörjes av köparen.

Skiss på placering av plintar samt information om hur man bör göra vid sättning av plintar lämnas vid beställning av ett hus och undertecknande av köpeavtal. Köparen har ansvaret för att plintarna placeras på rätt sätt. Vi rekommenderar att entreprenören av plintgrunden är på plats vid leverans av hus, detta för att undvika att eventuella fel på grunden åtgärdas omgående. Eventuella fel på grunden som medför kostnader i form av att vi inte kan lyfta huset på plats debiteras kunden.

 

Borttagande av transportskydd.

Under transport är husen skyddade av plast eller presenning samt träreglar, borttagande av detta från huset görs av personal från fabriken, som kommer med vid leverans av huset. Borttagning av plast och skräp från tomt ombesörjes av köparen.

 

Elanslutning

Anslutning av el ombesörjes av köparen och ska ske av behörig elektriker. I de fall Ni anlitar

vår underentreprenör så gör dom, installationen.

 

Anslutning av vatten & avlopp

Våra hus är förberedda för anslutning av vatten & avlopp, anslutning ombesörjes av köparen.

I de fall Ni anlitar vår underentreprenör, så gör dom installationen.

 

Hängrännor

Hängrännor och stuprör är inte monterade, detta för att inte skadas under transport. Monteringen utförs av personal från fabriken som kommer med vid leverans av huset.

 

Leveransvillkor

 Attefallsspecialisten står för frakten av varan fram till köparens tomtgräns. Frakten är inkluderad i priset. För transporter längre än 50 km från Karlskrona och Stockholm tillkommer ett transporttillägg. Köparen ansvarar och bekostar själv kranbil som lyfter huset på plats och ansvarar således också för att huset står helt i våg på plintarna.

 

Leveranstid

Leveranstiden är normalt 10 – 12 veckor efter att handpenningen är inbetald.

Vi meddelar i god tid datum för leverans av huset. Köparen ansvarar för att det finns en eller flera personer på plats för att ta emot huset vid leverans. Köparen ska också se till att det finns möjlighet för en tung transport att komma fram till platsen där huset ska stå.

För eventuella leveranser till platser där en tung transport inte kommer fram kan vi i samråd diskutera hur detta ska kunna fungera.

 

Transportskador

 För att förhindra skador vid transport fäster vi transportskydd på huset. Attefallsspecialisten ansvarar för eventuella transportskador fram till köparens tomtgräns. Transportskador åtgärdas av Attefallsspecialistens utsedda hantverkare.

 

Betalningsvillkor

Delbetalning 1: 50 % av det totala beloppet ska betalas som handpenning vid beställning och signering av köpeavtalet.

Delbetalning 2: 45 % betalas vid leverans av huset.

Delbetalning 3: 5 % betalas efter slutbesiktning av huset, besiktning skall göras senast 5 dagar efter leverans av huset.

 

Vi reserverar oss för eventuell valutaförändring av Euron.

 

Betalningssätt

Betalning kan ske genom att överlämna en Postväxel eller en överföring till vårt konto i Handelsbanken. Betalning kan även ske via faktura från oss till vårt BG, PG eller på ett annat överenskommet sätt. Attefallsspecialisten/DoubleWin AB har full äganderätt av levererat hus tills dess att full likvid betalats.

 

Ansvarsbegränsning

 Attefallsspecialisten ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av oframkomlighet på köparens tomt. Attefallshusen byggs av det levande materialet trä som i viss mån kan röra sig p.g.a. av skiftningar i väderleken, detta är något som man får räkna med. Bredd mellan skarvar, lister och hörn kan variera. Dörrar och fönster kan sätta sig under leverans eller om huset inte står i våg, detta kan justeras efter att huset står på plats med domkraft och kilar. Husen kan även efter några dagar räta upp sig på plintarna. Huset vi levererar är en fristående komplementbyggnad eller en komplementbostad. Attefallsspecialisten ansvarar inte för eventuella ombyggnader eller andra anpassningar. Köparen är ansvarig för att lagar och regler följs. Köparen är även ansvarig för att en anmälan till byggnadsnämnden görs.

 

Garanti

 På husets konstruktion/fönster/dörrar/tak och golv så är det 10 års garanti.

Vitvaror, badrumsporslin, varmvattenberedare ansvarar respektive leverantör/producent för

garantier.

För privatpersoner gäller KKL samt ABS 09 vid totalentreprenad annars AA12 när du upphandlar markarbeten själv.

För företags kunder gäller AB 04.

 

 

Lidingö, april 2018

 

 

Attefallsspecialisten/Doublewin AB
Båtsmansvägen 10

18141 Lidingö

Sweden

www.attefallsspecialisten.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Starta en prenumeration på vårt nyhetsbrev och få förhandserbjudanden och nyheter direkt i din inkorg.